Izabela Wejcht – ZFPR.PL

WYKŁADOWCY

Izabela Wejcht

Izabela Wejcht

Wykładowca ZFPR
Wykładowca Akademii LSPR
Konsultant merytoryczny Akademii LSPR
Prowadzone szkolenia:

Szkolenia specjalistyczne ZFPR:

• Zrównoważony rozwój i społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)
• Kontakty z mediami

Akademia LSPR:

• Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR) i podstawy dialogu z interesariuszami
MOJE PODEJŚCIE DO NAUCZANIA

Dwie bliskie mi dziedziny, PR i CSR, wiążą się przede wszystkim z nieustanną nauką. To zagadnienia interdyscyplinarne, łączące wiedzę psychologiczną, społeczną, ekonomiczno-biznesową czy technologiczną z wrażliwością, otwartością i empatią. Umiejętność szybkiego reagowania na wciąż nowe potrzeby ludzi, wyczucie problemów społecznych, identyfikowanie aktualnych trendów, gotowość do ciągłego mierzenia się z coraz szybciej następującymi zmianami, to tylko niektóre z istotnych elementów obu dziedzin.

Podczas moich zajęć zamiast rutyny proponuję dociekliwość, od schematycznego myślenia wolę trudne pytania, a bardziej niż monolog przekonuje mnie twórcza rozmowa. Wychodzę z założenia, że cenny czas, poświęcony na nasze spotkanie, powinien zostać wykorzystany na inspirację i pobudzenie do dalszego pogłębiania wiedzy, a zderzenie argumentów i twórcza polemika przyniosą o wiele więcej korzyści. Podpisując się pod słowami Steve’a Jobsa „prostota może być trudniejsza od komplikacji”, koncentruję się na przystępności informacji i syntezie zagadnień, a w każdej teorii szukam praktyki.

BIOGRAM

Izabela Wejcht jest związana z branżą komunikacji i public relations od 20 lat. Łączy doświadczenie w komunikacji korporacyjnej, konsumenckiej, Employer Branding i CSR.

Od stycznia 2019 roku pełni funkcję dyrektora w polskim oddziale międzynarodowej agencji doradztwa komunikacyjnego i PR Cohn&Wolfe, należącej do Grupy Grey i Grupy WPP. Odpowiada za doradztwo strategiczne dla kluczowych klientów oraz rozwój biznesu. Nadzoruje prace zespołów obsługujących klientów z branży finansowej, przemysłowej, motoryzacyjnej, technologicznej, spółek skarbu państwa, ochrony zdrowia.

Wcześniej związana m.in. z międzynarodowymi agencjami PR Edelman i FleishmanHillard. Pracowała także jako CSR & PR Manager w Dziale Corporate Affairs Carlsberg Polska.

Jest wykładowcą w projekcie edukacyjnym CSR@SGH. Była członkiem Grupy ds. CSR w Ministerstwie Rozwoju oraz Koalicji Rzeczników Etyki United Nations Global Compact. Zrealizowała kilkadziesiąt programów edukacyjnych dla firm z branży farmaceutycznej, FMCG, alkoholowej, motoryzacyjnej, finansowej i NGOs.

Absolwentka polonistyki na Uniwersytecie Warszawskim (specjalizacja: teoria literatury), Podyplomowego Studium Public Relations w Szkole Głównej Handlowej (dyplom u prof. Wojciecha Budzyńskiego) oraz na tej samej uczelni Podyplomowego Studium Zarządzania i Marketingu.

SPECJALIZACJA

Specjalizuję się w strategiach media relations, komunikacji w branżach regulowanych oraz społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR).

W ramach zajęć „Kontakty z mediami” omawiam strategiczną funkcję relacji z mediami w budowaniu reputacji firm oraz przygotowuję uczestników do profesjonalnych kontaktów z mediami, z uwzględnieniem zasad autentyczności, rzetelności i etyki komunikacji oraz przeciwdziałania fake news.

Na zajęciach „Komunikacja w branżach regulowanych” omawiam specyfikę komunikacji w najtrudniejszych sektorach gospodarki, których działalność wymaga dodatkowych zezwoleń lub koncesji, tak jak branża farmaceutyczna, alkoholowa, energetyczna, telekomunikacyjna.

Podczas zajęć z zakresu „Społecznej Odpowiedzialność Biznesu (CSR) i podstaw dialogu z interesariuszami” (zakres podstawowy i specjalistyczny) koncentruję się na roli CSR jako wartości kształtującej tożsamość firmy i wpływającej na pracę wszystkich jednostek i działów, a także na angażowaniu różnych grup interesariuszy i komunikacji CSR.