Synergia w komunikacji – ZFPR.PL

Szkolenie ZFPR

Synergia w komunikacji. Synergiczne spojrzenie na komunikację wewnętrzną, zewnętrzną oraz działania marketingowe i Employer Branding.

Najbliższe terminy:
Opis kursu:

Żyjemy dziś w świecie nadmiaru informacji. Przez media, internet, social media dociera do nas około 100 tysięcy słów dziennie, to odpowiednik 34 gigabajtów informacji – dużo prawda? W ciągu ostatnich dwóch lat wyprodukowaliśmy więcej danych niż od początku istnienia ludzkości. Rozmiar danych, jakie tworzymy i pobieramy rośnie także w codziennej pracy. Na poziomie samego miejsca pracy spływa do nas bardzo dużo informacji, które przetwarzamy, tak aby zainicjować działania. Jakie są tego konsekwencje dla osoby zarządzającej komunikacją i dbającej o przejrzysty i spójny wizerunek firmy na zewnątrz, ale także wewnątrz firmy? W jaki sposób to, co komunikujemy przekłada się na doświadczenia pracowników i zrozumienie tego w którym kierunku firma podąża? Czy jako osoby od komunikacji wiemy, jakie są realne potrzeby komunikacyjne pracowników i czy wiemy jak je zbadać? Ten moduł dedykowany jest osobom, które zarządzają komunikacją wewnętrzną oraz PRem i działają na pograniczu HRu i komunikacji korporacyjnej.

Liczba godzin:

3 x 45 min

Poziom kursu:

podstawowy

Cena dla członków ZFPR:

600 zł + VAT

Cena dla pozostałych podmiotów:

750 zł + VAT

Wymagania wstępne:

Artykuł dotyczący tematu doświadczeń pracowników oraz krótkie ćwiczenie polegające na zebraniu pierwszych insightów związanych z tematyką szkolenia, przydatnych w trakcie części warsztatowej.

Wiedza:

Podczas szkolenia omówione zostaną takie zagadnienia jak:
• Employee Experience - w jaki sposób metodologicznie zdefiniować kto jest odbiorcą naszej komunikacji, co go motywuje i w jaki sposób wyszczególnić i nazwać segmenty naszych pracowników dla których tworzymy naszą komunikację.
• Mapa naszych kluczowych odbiorców – jak definiować zewnętrznych odbiorców kampanii.
• Reguła – 4 kluczowych puzzli – drogowskazów w tworzeniu synergicznych kampanii.
• Efektywne i innowacyjne narzędzia dotarcia z przekazem.
• Współpraca z kluczowymi interesariuszami i ambasadorami wewnętrznymi.
Uczestnik pozna i zrozumie następujące pojęcia, terminologie, m.in.:
• Employee Experience (EX) i metodyka segmentacyjna
• Audyt komunikacji wewnątrz firmy
• Mapa kluczowych interesariuszy
• Kampania cross-funkcyjna w praktyce
Zaproponowane zostanie również ćwiczenie warsztatowe, podczas którego uczestnicy rozplanują swoją własną kampanię biorąc pod uwagę wszystkie kluczowe zdefiniowane przez siebie grupy odbiorców.

Umiejętności:

Podczas zajęć uczestnicy kursu nauczą się:
• Całościowego zarządzania kampaniami komunikacyjnymi łącząc elementy marketingowe, PRowe, komunikacji wewnętrznej i employer brandingu i szukając spójności pomiędzy marką konsumencką a marką pracodawcy.
• Definiowania segmentów odbiorców swoich komunikatów i przygotowywania kluczowych przekazów dla danej grupy odbiorców.
• Angażowania pracowników w działania pracodawcy i budowy angażujących przekazów wewnętrznych oraz tworzenia prostych efektów „wow”.
• Doboru narzędzi w ramach synergicznych kampanii i mierzenia ich efektywności.

Zawodowe kompetencje interpersonalne:

Po ukończeniu modułu absolwent:
• Zyskuje szersze spojrzenie na tworzone kampanie i szuka spójności i synergii,
• Wie jak angażować pracowników w komunikację i tworzyć zespoły ambasadorów,
• Wie na co zwrócić uwagę w rozmowie z Zarządem.

Treści programowe:

Bloki tematyczne i krótki opis:
1. O spójności - czy wiem o czym mówię, do kogo i na ile będzie to autentyczne i angażujące
Uczestnicy zapoznają się z:
• kluczowymi zasadami budowania przekazów komunikacyjnych, które łączą się spójnie ze strategią firmy, ale również odpowiadają na potrzeby odbiorców
• definiowaniem grup odbiorców
• spojrzeniem na komunikację wewnętrzną z perspektywy Employee Experience – budowania doświadczeń pracowników
2. Czym się kieruję w planowaniu komunikacji – o trudnej sztuce układania puzzli i kluczowych drogowskazach pomocnych w dbaniu o spójność przekazu
Uczestnicy poznają kluczowe reguły i zasady pomocne w zachowaniu spójności komunikacji oraz nauczą się
doboru odpowiednich narzędzi, w tym tych niestandardowych.
3. Od kogo można się uczyć lub oduczyć😊
Podczas szkolenia przeanalizujemy kilka case study kampanii, które były wzorcowe pod względem
spójności, jak i tych, które są świetną lekcją dla PRowców w kontekście zarządzania kryzysowego wynikającego z braku spójności działań.

Sposób prowadzenia zajęć:

Pierwsza część zajęć ma formę wykładu opartego o prezentację z bieżącym prezentowaniem kejsów oraz możliwością dyskusji.
Druga część to forma warsztatowa – zespołowej pracy nad kampanią komunikacyjną.
• Przekazanie wiedzy - 30% czasu
• Case studies - 30% czasu
• Ćwiczenia - 30% czasu,
• Konsultacje, dyskusja - 10% czasu

Materiały do zapoznania się przed zajęciami:

Artykuł będący materiałem wprowadzającym.

Interakcje z innymi modułami szkoleniowymi:

Bliskie tematycznie lub łączące się logicznie oraz poprzez realny kontekst biznesowy z opisywanym modułem są następujące inne moduły kursu:
• strategie w PR
• komunikacja wewnętrzna
• Employer Branding

Sposób sprawdzenia efektów edukacyjnych – zaliczenia zajęć:

Aktywna obecność 😊

Literatura:

“Employee Experience Advantage” Jacob Morgan, 2017

Rekomendowana dalsza ścieżka kształcenia:

strategie w PR, komunikacja wewnętrzna, employer branding

Wykorzystywane case studies / scenariusze:

• Mc Donald’s – kampania marki pracodawcy, nagrodzona złotym spinaczem 2018
• Avon – kampania onkologiczna i event onkologiczny
• Nationale-Nederlanden – kampania dotycząca zagadnienia i tematyki ojcostwa w Polsce
• Lidl – kampania marki pracodawcy, 2019
• Inne