Specyfika komunikacji w sektorze finansowym (poziom podstawowy) – ZFPR.PL

Szkolenie ZFPR

Specyfika komunikacji w sektorze finansowym (poziom podstawowy)

Wykładowcy:
Najbliższe terminy:
Opis kursu:

Sektor finansowy pozostaje w polu zainteresowania bardzo szerokiego spektrum odbiorców. Dziś z usług bankowych korzysta już ponad 85% dorosłych Polaków. Zagadnienia z obszaru komunikacji w sektorze finansowym stanowią ważny punkt zainteresowania większości Agencji Public Relations, Agencji Marketingowych, Domów Mediowych. Specyfika pracy z sektorem bankowym jest zasadniczo rożna od pracy dla innych branż. Wykorzystujemy tu oczywiście wszelkie narzędzia z obszaru PR, media relations, ale sposób ich wykorzystywania jest inny. Bankowość jest i będzie konserwatywna, oparta na zaufaniu klienta. Na to zaufanie w bankowości bardzo ciężko pracuje się latami. Utracić je można w mgnieniu oka. Dlatego, tak ważnym dla wszystkich którzy chcą świadczyć usługi dla tego sektora jest zrozumienie specyfiki komunikacji z klientem bankowym. W bankowości operujemy ogromnym liczbami. To co w innych branżach jest ogromnym problemem, bo dotyczy dla przykładu 1000 klientów w bankowości, która pracuje na rzecz ponad 20 milionów klientów stanowi tylko ułamek. Jednocześnie tak jak w każdej branży, każdy indywidualny klient pozostaje dla nas najważniejszy, dlatego komunikacja w finansach jest tak fascynująca. To właśnie tu każdego dnia tworzymy komunikaty przyjazne i zrozumiałe dla jednostki, które są czytane przez miliony.

Liczba godzin:

4 x 45 min

Poziom kursu:

podstawowy

Cena dla członków ZFPR:

700 zł + VAT

Cena dla pozostałych podmiotów:

850 zł + VAT

Wiedza:

Uczestnik kursu poznaje i rozumie pojęcia i terminologię z zakresy rynku finansowego i bankowego m.in.:
• nadzór nad rynkiem finansowym,
• ochrona depozytu na rynku bankowym,
• istota kredytu hipotecznego – kredyt złotowy, walutowy, denominowany, indeksowany
• PSD2 i silne uwierzytelnienie
• charge back
• intechange fee
• gospodarka elektroniczna
• bankowość mobilna
• obrót bezgotówkowy
Zasady
• nadzoru nad rynkiem praw i obowiązków klienta na rynku finansowym

Umiejętności:

Po ukończeniu modułu w wersji podstawowej uczestnik będzie potrafił w sposób prawidłowy rozpoznać potrzeby klienta z sektora finansowego. Opanuje podstawowe terminy z zakresu bankowości i finansów. Dzięki temu będzie mógł uczestniczyć w spotkaniach roboczych dotyczących działań PR w obszarze bankowym. Będzie potrafił w sposób prawidłowy prowadzić dialog z partnerami z sektora bankowo -finansowego. Absolwent będzie mógł wykorzystać poznaną wiedzę do dalszego jej rozszerzania poprzez poznanie źródeł informacji o sektorze finansowymi bankowym w Polsce.

Zawodowe kompetencje interpersonalne:

Po ukończeniu kursu absolwent:
• gotów jest do rozpoznania na poziomie podstawowym problemu wizerunkowego w obszarze finansów i bankowości;
• identyfikuje w sposób prawidłowy cele jakie stawia przed nim zleceniodawca z sektora finansowo bankowego;
• ma świadomość funkcjonowania mechanizmów na rynku finansowym;
• rozumie mechanizmy kontaktów z klientem na rynku bankowym.

Treści programowe:

Bloki tematyczne i krótki opis:
1. Zrozumieć komunikację na rynku finansowym finanse
Uczestnicy modułu poznają podstawowe pojęcia z zakresu komunikacji na rynku finansowych
• Język rynków finansowych
• Użycie badań opinii publicznej w komunikacji bankowej
• Sposoby komunikowania informacji zawierających dane makro i mikroekonomiczne
2. Specyfika komunikacji w sektorze finansowym
• Zaufanie klienta jako podstawa funkcjonowania bankowości
• Funkcjonowania w okresie ciągłego kryzysu wizerunkowego
• Proklientowska polityka regulatorów na rynku finansowym.

Sposób prowadzenia zajęć:

Podstawowa cześć zajęć ma formę wykładu opartą o prezentację przygotowaną na podstawie bieżących wydarzeń w sektorze finansowo-bankowym. Przedstawione zostaną materiały dotyczące wizerunku sektora bankowego, zaufania klientów do sektora bankowego. Materiały analityczne i prezentacje zostaną omówione w trakcie dyskusji. Zaprezentowane zostaną liczne przykłady kryzysów w branży. Uczestnicy zostaną poddani próbie pracy dla instytucji bankowej w skomplikowany środowisku prawno-regulacyjnym.
• Wykład i prezentacja 60%
• Dyskusja 20%
• Próba analizy zagadnień bankowych 20%

Materiały do zapoznania się przed zajęciami:

Ekonomia. Makroekonomia. David Begg. Wydaw. Ligota-Panewniki
Modele zachowań konsumentów na rynku usług finansowych. Smyczek, Sławomir , Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego

Interakcje z innymi modułami szkoleniowymi:

Strategia w PR
Media relations
Public Affairs

Sposób sprawdzenia efektów edukacyjnych – zaliczenia zajęć:

Ustny sprawdzian wiedzy uczestników modułu.

Literatura:

Wójcik K., Public relations. Wiarygodny dialog z otoczeniem, Wyd. 6, Wolters Kluwer Polska, Warszawa, 2016
Szafrański M., Finansowy ninja, 2019
Biała księga kredytów frankowych w Polsce, Związek Banków Polskich

Wykorzystywane case studies / scenariusze:

Komunikacja sektora finansowego z otoczeniem w obszarze kredytów frankowych od 2006 do 2019 r.
Komunikacja sektora finansowego z otoczeniem w obszarze wprowadzenia na rynek zbliżeniowych kart.
Komunikacja sektora bankowego z otoczeniem w obszarze PSD2 – silne uwierzytelnienie.
Komunikacja sektora bankowego z otoczeniem w obszarze cyberbezpieczeństwa i ataków hackerskich na banki.