Specyfika komunikacji w sektorze finansowym (średnio zaawansowany) – ZFPR.PL

Szkolenie ZFPR

Specyfika komunikacji w sektorze finansowym (średnio zaawansowany)

Wykładowcy:
Najbliższe terminy:
Opis kursu:

Zagadnienia z obszaru komunikacji w sektorze finansowym stanowią ważny punkt zainteresowania większości Agencji Public Relations, Agencji Marketingowych, Domów Mediowych. Klienci z tego obszaru są bardzo atrakcyjni a budżety którymi dysponują są znaczące. Jednak banki jako instytucje potrafiące liczyć ryzyko pozostają dla firm PR bardzo trudnym partnerem negocjacyjnym. Specyfika pracy z sektorem bankowym jest zasadniczo rożna od pracy dla innych branż. Podczas kursu jego uczestnicy poznają specyfikę pracy z instytucjami finansowymi, które bardzo często posiadają we własnych strukturach Zespoły PR. Sprawą istotną w trakcie realizacji kontraktów dla banków pozostaję wykorzystanie wszelkich narzędzi z obszaru PR, media relations, ale dostosowany do wymagań specyficznego klienta. Bankowość jest i będzie konserwatywna, oparta na zaufaniu klienta. Na to zaufanie w bankowości bardzo ciężko pracuje się latami. Utracić je można w mgnieniu oka. Dlatego, tak ważnym dla wszystkich którzy chcą świadczyć usługi dla tego sektora jest zrozumienie specyfiki komunikacji z klientem bankowym. W bankowości operujemy ogromnym liczbami. To co w innych branżach jest ogromnym problemem, bo dotyczy dla przykładu 1000 klientów w bankowości, która pracuje na rzecz ponad 20 milionów klientów stanowi tylko ułamek. Jednocześnie tak jak w każdej branży, każdy indywidualny klient pozostaje dla nas najważniejszy.

Liczba godzin:

4 x 45 min

Poziom kursu:

średnio zaawansowany

Cena dla członków ZFPR:

700 zł + VAT

Cena dla pozostałych podmiotów:

850 zł + VAT

Wymagania wstępne:

Moduł podstawowy: brak
Moduł średniozaawansowany: podstawy wiedzy ekonomicznej w tym zasady funkcjonowania regulowanego rynku bankowego (prowadzący może w trakcie zajęć przedstawić podstawy funkcjonowania rynków finansowych w Polsce, prezentacja w pigułce 45 min)

Wiedza:

Uczestnik kursu poznaje zagadnienia koordynacji i współpracy komunikacyjnej z takimi podmiotami.:
• Komitet Stabilności Finansowej
• Ministerstwo Finansów,
• Komisja Nadzoru Finansowego
• Bankowy Fundusz Gwarancyjny
• Biuro Informacji Kredytowej
• Biuro Informacji Gospodarczej
Ponadto uczestnik poznaje zagadnienia dotyczące funkcjonowania
• Arbitrażu konsumenckiego
• praw i obowiązków klienta na rynku finansowym

Umiejętności:

Po ukończeniu kursu w wersji średniozaawansowanej absolwent będzie potrafił sprostać oczekiwaniom klienta w obszarze bankowości i finansów. Będzie posługiwał się odpowiednią terminologią, będzie rozumiał mechanizmy; funkcjonowania rynku finansowego i bankowego. Na tym module nauczy się także jak przygotować strategię komunikacji dla podmiotów z rynku finansowego oraz jak skutecznie zarządzać kryzysami medialnymi.

Zawodowe kompetencje interpersonalne:

Po ukończeniu kursu absolwent:
• gotów jest do rozpoznania na poziomie podstawowym problemu wizerunkowego w obszarze finansów i bankowości;
• identyfikuje w sposób prawidłowy cele jakie stawia przed nim zleceniodawca z sektora finansowo bankowego;
• ma świadomość funkcjonowania mechanizmów na rynku finansowym;
• rozumie mechanizmy kontaktów z klientem na rynku bankowym.

Treści programowe:

Bloki tematyczne i krótki opis:
• Zrozumieć trudna komunikację na rynku bankowo-finansowym:
• Pojęcia z zakresu komunikacji z rynkiem finansowym
• Sposoby „przekładania” języka finansów na język komunikacji społecznej
• Metody badań opinii publicznej w obszarze finansów
• Sposoby interpretacji i prezentacji badań opinii publicznej nt. rynku finansowego przystępnym i zrozumiałym językiem
• Strategia budowania wizerunku instytucji bankowej
• Długofalowe budowanie relacji z klientem bankowym
• Proklientowska polityka regulatorów na rynku finansowym.

Sposób prowadzenia zajęć:

Podstawowa cześć zajęć ma formę wykładu opartą o prezentację przygotowaną na podstawie bieżących wydarzeń w sektorze finansowo-bankowym. Przedstawione zostaną materiały dotyczące wizerunku sektora bankowego, zaufania klientów do sektora bankowego. Materiały analityczne i prezentacje zostaną omówione w trakcie dyskusji. Zaprezentowane zostaną liczne przykłady kryzysów w branży. Uczestnicy zostaną poddani próbie pracy dla instytucji bankowej w skomplikowany środowisku prawno-regulacyjnym.
• Wykład i prezentacja 60%
• Dyskusja 20%
• Próba analizy zagadnień bankowych 20%

Materiały do zapoznania się przed zajęciami:

Literatura z obszaru bankowości i finansów.
Ekonomia. Makroekonomia. David Begg. Wydaw. Ligota-Panewniki
Modele zachowań konsumentów na rynku usług finansowych. Smyczek, Sławomir , Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego

Interakcje z innymi modułami szkoleniowymi:

Specyfika komunikacji w sektorze finansowym – moduł podstawowy
Strategia w PR
Media relations
Public Affairs

Sposób sprawdzenia efektów edukacyjnych – zaliczenia zajęć:

Ustny sprawdzian wiedzy uczestników modułu.

Literatura:

Wójcik K., Public relations. Wiarygodny dialog z otoczeniem, Wyd. 6, Wolters Kluwer Polska, Warszawa, 2016
Szafrański M., Finansowy Ninja, 2019
Biała księga kredytów frankowych w Polsce, Związek Banków Polskich

Rekomendowana dalsza ścieżka kształcenia:

Telewizja i radio – programy newsowe i publicystyka. Jak to działa? Jak się tworzy taki program? Dlaczego nikt o mnie/ o nas nie mówi?

Wykorzystywane case studies / scenariusze:

Komunikacja sektora finansowego z otoczeniem w obszarze kredytów frankowych od 2006 do 2019 r.
Komunikacja sektora finansowego z otoczeniem w obszarze wprowadzenia na rynek zbliżeniowych kart.
Komunikacja sektora bankowego z otoczeniem w obszarze PSD2 – silne uwierzytelnienie.
Komunikacja sektora bankowego z otoczeniem w obszarze cyberbezpieczeństwa i ataków hackerskich na banki.