Kontakty z mediami – ZFPR.PL

Szkolenie ZFPR

Kontakty z mediami

Wykładowcy:
Najbliższe terminy:
Opis kursu:

Zajęcia mają charakter wykładu (prezentacji) połączonego z warsztatami oraz dyskusją z uczestnikami. Kurs przeznaczony jest dla osób mających doświadczenie zawodowe w kontaktach z mediami - pracowników działów komunikacji lub biur prasowych w różnego rodzaju firmach i organizacjach, a także pracowników firm Public Relations. Preferowany profil uczestnika to osoba pełniąca funkcję Managera / Kierownika ds. PR, Account Managera. W kursie mogą wziąć także udział przedstawiciele mediów - dziennikarze, którzy planują podjęcie pracy w PR. Zadaniem kursu jest przygotowanie słuchaczy do profesjonalnych kontaktów z mediami, z uwzględnieniem zasad autentyczności, rzetelności i etyki komunikacji oraz przeciwdziałania fake news. Zajęcia rozpoczną się od omówienia strategicznej roli kontaktów z mediami w budowaniu reputacji firm. Uczestnicy usystematyzują wiedzę o współczesnym rynku mediów oraz zweryfikują tradycyjny podział mediów (prasa, radio, TV, Internet) w kontekście zmian wynikających z rozwoju nowych form komunikacji, a zwłaszcza social mediów. Zastanowią się także nad ewolucją społecznej funkcji dziennikarza, a także nad wyzwaniami stojącymi przed komunikacją i tworzeniem informacji, takimi jak szerzenie się fake news. Omówione zostaną zasady działania biura prasowego oraz różne formy komunikacji z mediami. Kursanci będą mogli przećwiczyć tworzenie strategii media relations dla trudnych tematów – dobór mediów, form komunikacji, tworzenie materiałów informacyjnych oraz ewaluację. Podczas kursu poruszony zostanie także temat lokalnego wdrażania globalnych strategii media relations oraz wyzwań związanych z tłumaczeniem redakcją i dostosowywaniem do lokalnych warunków globalnych materiałów komunikacyjnych – zarówno globalne strategie wdrażane w Polsce, jak i tworzenie w Polsce strategii do wdrożenia na innych rynkach.

Liczba godzin:

3 x 45 min

Poziom kursu:

zaawansowany

Cena dla członków ZFPR:

600 zł + VAT

Cena dla pozostałych podmiotów:

750 zł + VAT

Wymagania wstępne:

Zaleca się, aby uczestnicy przed szkoleniem przygotowali na dowolny temat klasyczną informację prasową, post na Linkedin, Twitter i Facebook oraz Q&A (5-10 pytań).

Wiedza:

• Rola mediów w budowaniu reputacji firm
• Rynek mediów w Polsce – grupy wydawnicze, rodzaje mediów, klasyfikacja mediów
• Dziennikarz czy influencer / redakcja czy blog – nowe role
• Nowe technologie w komunikacji z mediami
• Wyzwania współczesnej komunikacji
• Biuro prasowe – zasady działania
• Strategie media relations – formy i kanały dotarcia
• Tworzenie komunikatów prasowych oraz innych form materiałów dla mediów
• Lokalne wdrażanie globalnych strategii media relations w Polsce oraz strategii tworzonych w Polsce na innych rynkach

Umiejętności:

Po zajęciach uczestnik będzie potrafił:
• Wskazać strategiczną rolę mediów w budowaniu reputacji firm
• Zanalizować rynek mediów w Polsce – grupy wydawnicze, rodzaje mediów, klasyfikacja mediów
• Omówić podobieństwa i różnice między dziennikarzem i influencerem / redakcją i blogiem
• Zbudować profesjonalne biuro prasowe
• Zidentyfikować oraz przeciwdziałać zagrożeniom wynikającym z fake news
• Samodzielnie zbudować strategię media relations z uwzględnieniem adekwatnych form i kanałów dotarcia, w tym z komunikacji z wykorzystaniem nowych technologii
• Samodzielnie stworzyć komunikat prasowy oraz inne formy materiałów dla mediów
• Wymienić wyzwania oraz zasady dotyczące lokalnego wdrażania globalnych strategii media relations w Polsce oraz strategii tworzonych w Polsce na innych rynkach
• Zmierzyć efekty działań media relations

Zawodowe kompetencje interpersonalne:

Po ukończeniu modułu absolwent:
• Jest partnerem w zakresie tworzenia i realizacji strategii media relations w organizacji
• Jest partnerem dla mediów przy współtworzeniu interesujących, wartościowych i etycznych treści
• Potrafi zarządzać działaniami media relations w Polsce oraz za granicą, w tym w modelu „hubu komunikacyjnego”

Treści programowe:

Bloki tematyczne:
1. Media relations – przeszłość czy przyszłość
• Rola mediów w komunikacji
• Rynek mediów w Polsce – grupy wydawnicze, rodzaje mediów, klasyfikacja mediów
• Media czy social media – różnice i podobieństwa
• Nowe technologie w komunikacji z mediami
• Biuro prasowe – zasoby, funkcje, działanie
• Główne wyzwania - fake news, przenikanie się form redakcyjnych i komercyjnych, rola biur reklamy
2. Formy kontaktów z mediami i ich efektywność
• Informacje prasowe
• Artykuły ekspercie
• Wywiady
• Video-wywiady
• Porady eksperckie
• Blogi
• Komentarze
• Studia przypadków
• Testimoniale
• Testy
• Konferencje
• Kongresy
• Debaty
• Spotkania one to one
• Mierzenie efektywności
• Model „hubu komunikacyjnego”
3. Strategie media relations
• Omówienie komunikatów prasowych opracowanych przez uczestników
• Tworzenie strategii media relations dla trudnych tematów – praca warsztatowa

Sposób prowadzenia zajęć:

Zajęcia prowadzone są w formie wykładu (prezentacji) wraz z dyskusjami uczestników oraz częścią warsztatową z omówieniem komunikatów prasowych przygotowanych wcześniej przez uczestników oraz stworzeniem strategii media relations dla trudnych komunikacyjnie tematów.

Interakcje z innymi modułami szkoleniowymi:

TBC

Sposób sprawdzenia efektów edukacyjnych – zaliczenia zajęć:

Na końcu zajęć uczestnicy są proszeni o stworzenie strategii media relations dla trudnych komunikacyjnie tematów.

Literatura:

• Dariusz Wojciech Budzyński, Public Relations. Wizerunek, reputacja, tożsamość (2017)
• Jerzy Olędzki, Public relations w komunikowaniu społecznym i marketingu (2010)
• Tony Herrling, Irv Schenkler, Relacje z mediami (2013)
• Tworzydło, Jerzy Olędzki, Public Relations (2008)
• Grzegorz Nawacki, Prawdy Relatywizowanie, czyli po co komu PR (podcast)

Wykorzystywane case studies / scenariusze:

Liferay
Lexmark
AliExpress
Huawei
Paragona
Franklin Templeton