Czas wielkiej zmiany – zapowiedź prelekcji

Skuteczna komunikacja decyduje dzisiaj o kondycji ludzi i przedsiębiorstw, a nauki behawioralne stanowią nieocenione wsparcie w największym zawodowym wyzwaniu, przed jakim stoją specjaliści PR. Radykalne zmiany stylu życia i pracy wywołane przez epidemię są okazją do ukształtowania nowych zachowań konsumentów i pracowników.

Wystąpienie Katarzyny Kamińskiej i Szymona Szymczyka (Hill+Knowlton Strategies) pt. „Czas wielkiej zmiany. Wykorzystanie nauk behawioralnych w kampaniach PR służących zmianie zachowań konsumentów, pracowników i obywateli” odbędzie się 27 sierpnia 2020 w godzinach 10:00-10:30.

Zarejestruj swój udział: www.zfpr.conrego.com