LSPR – ZFPR.PL

NASZA DZIAŁALNOŚĆ

London School of Public Relations jest międzynarodową szkołą PR posiadającą swoje oddziały w 20 krajach na całym świecie, między innymi w Wielkiej Brytanii, Czechach, Litwie, Słowenii, Chorwacji, Turcji, Rosji i Stanach Zjednoczonych. Szkoła została założona w Wielkiej Brytanii w 1992 roku i jest częścią David Game Media Group – grupy, oferującej szkolenia dotyczące większości dziedzin medialnych, wchodzącej w skład David Game College.

Inicjatorem i motorem jej rozwoju jest John Dalton, propagator roli public relations w zintegrowanej komunikacji.

W Polsce szkoła LSPR działa z powodzeniem od 2001 roku. Opiekunem merytorycznym szkolenia jest Związek Firm Public Relations, który jest wyłącznym przedstawicielem szkoły w kraju.

www.lspr.pl