Członkostwo


Zbigniew Jankowski

Partner Zarządzający Maurent PR

Aleksander Reiff

Partner Maurent PR

Nazwa agencji:

Maurent Public Relations

Rok powstania:

2004

Prezes/dyrektor:

Zbigniew Jankowski, Aleksander Reiff

Strona www: