O NAS / DOŁĄCZ DO NAS / ZGłOSZENIE

1. Nazwa Agencji2. Adres

Ulica: Nr:
Miasto: Kod:

3. Telefon - fax

Tel.: Fax:

4. Adres poczty elektronicznej - strona WWW

Email: http://

5. Status prawny6. Udziałowcy7. Liczba pracowników (etat)8. Zasięg geograficzny działalności9. Przychody w ostatnich trzech latach

Lata: Suma:

10. Udział przychodów z PR w ogólnych przychodach firmy (%)11. Jeśli mniej niż 100% - czym jeszcze agencja się zajmuje12. Główni klienci w PR - od kiedy

1. od: roku
2. od: roku
3. od: roku
4. od: roku
5. od: roku
6. od: roku

13. Najciekawsze projekty PR w ostatnich latach

1.
2.
3.
4.
5.

14. Nota biograficzna szefa (zajmowane stanowiska i pełnione funkcje w ciągu ostatnich 5-ciu lat)15. Wprowadzający członkowie Związku Firm Public Relations