SZKOLENIA ZFPR / KONTAKT

 

 

Więcej informacji udziela:

 

Barbara Pałdyna

Dyrektor Biura

tel. 22 55 53 334, tel. kom. +48  531 84 84 70

Barbara.Paldyna@zfpr.pl

 

 

Sylwia Grabek

tel. 22 55 53 332, tel. kom. +48 531 84 84 71

sylwia.grabek@zfpr.pl

Zapraszamy do kontaktu.