O NAS

 

Związek Firm Public Relations powstał w styczniu 2001 roku jako reprezentacja branży profesjonalnych usług Public Relations w Polsce i aktualnie zrzesza 39 agencji. Jest członkiem Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan i Międzynarodowej Organizacji Konsultantów do Spraw Komunikacji (ICCO).

Cele działalności Związku to:

• ochrona praw i interesów zrzeszonych w nim członków,
• reprezentowanie ich wobec organów państwowych i instytucji,
• dbałość o najwyższe standardy etyczne i zawodowe w oparciu o Kodeks Dobrych Praktyk i Kartę Sztokholmską ICCO,
•umacnianie pozycji zawodu specjalisty Public Relations i kształtowanie właściwego rozumienia roli tego zawodu,
• budowanie profesjonalnego dialogu między branżą PR i mediami,
• realizacja badań dotyczących istotnych w branży zjawisk, tworzenie programów szkoleniowych i edukacyjnych podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz kształtujących rozwój profesjonalnych kompetencji.

 

Od kilkunastu lat ZFPR jest organizatorem Złotych Spinaczy – konkursu promującego najlepsze projekty z dziedziny PR oraz PR FORUM - konferencji poświęconej promocji najwyższych standardów oraz wyznaczaniu i prezentowaniu trendów w branży PR.

Związek jest również jednym z założycieli Rady Etyki PR (REPR), będącej podmiotem społecznym dbającym o ochronę najwyższych standardów etycznych w Public Relations. ZFPR prowadzi również intensywny program szkoleniowy London School of Public Relations oraz cykliczne spotkania edukacyjne Kawa, Herbata, PR.