AKTUALNOŚCI / ARCHIWUM

Polskie Badania Czytelnictwa prezentują pierwszy w Polsce raport nt. czytelnictwa prasy wśród kupujących dobra luksusowe. Jest to również badanie marek luksusowych na największej próbie osób o wysokich dochodach. Dobra luksusowe to te, na które popyt rośnie wraz ze wzrostem ich ceny.
24 listopada w Studio Bank w Warszawie, w obecności wszystkich ekspertów reprezentujących zakupy, marketing i agencje, została podpisana Biała Księga Komunikacji Marketingowej.
Związek Firm Public Relations ogłosił wyniki badania wynagrodzeń w firmach sektora PR.

Forum Samoregulacji

08.11.2017
W Warszawie odbyło się Forum Samoregulacji - spotkanie przedstawicieli kilkudziesięciu organizacji branżowych reprezentujących największe sektory polskiej gospodarki, którzy podjęli pracę nad wspólnymi standardami etycznymi w komunikacji marketingowej i public relations.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Związku Firm Public Relations powołało nowego członka Zarządu ZFPR.