AKTUALNOŚCI

Forum Samoregulacji

08.11.2017

W Warszawie odbyło się Forum Samoregulacji - spotkanie przedstawicieli kilkudziesięciu organizacji branżowych reprezentujących największe sektory polskiej gospodarki, którzy podjęli pracę nad wspólnymi standardami etycznymi w komunikacji marketingowej i public relations. Dzięki nim konsumenci, a zwłaszcza dzieci i młodzież, będą jeszcze lepiej chronieni przed niewłaściwymi treściami w reklamie i innych działaniach marketingowych. W Forum uczestniczyli także przedstawiciele regulatorów rynku.

 

7 listopada odbyło się spotkanie inauguracyjne Forum Samoregulacji, które zainicjowało proces tworzenia wspólnych standardów samoregulacji w reklamie i komunikacji. W wydarzeniu wzięli udział m.in. przedstawiciele organizacji branżowych reprezentujących najważniejsze dla rynku reklamy podmioty, a także przedstawiciele regulatorów: Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Główny Inspektorat Sanitarny, jak również Ministerstwa Cyfryzacji, Ministerstwo Rozwoju i inne instytucje mające istotny wpływ na przekaz reklamowy w Polsce, w tym  Biuro Rzecznika Praw Dziecka. Organizatorem spotkania był Związek Stowarzyszeń Rada Reklamy.

W trakcie Forum omówiono sposoby ochrony konsumentów w komunikacji marketingowej stosowane przez biznes. Mimo niekiedy odmiennych praktyk stosowanych przez różne organizacje branżowe, uczestnicy zgodzili się co do potrzeby wprowadzenia jednolitych zasad etycznych w reklamie i komunikacji dla jak największej części rynku.

 

Na zakończenie spotkania został podpisany list intencyjny, którego sygnatariusze przyjęli podstawowe założenia wspólnych standardów i zobowiązali się do dalszych prac nad ich rozwojem, w tym implementacją do poszczególnych branżowych kodeksów etycznych.

Cieszymy się, że udało nam się przy jednym stole zgromadzić ponad 70% rynku reklamowego,
a także regulatorów oraz podmioty dbające o ochronę praw polskich konsumentów. Ich aktywny głos
w dyskusji na temat etyki w komunikacji jest ważny i z pewnością przełoży się na stworzenie efektywnych standardów marketingu i PR
– powiedział Jacek Barankiewicz, Prezes Zarządu Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy. – Dzisiejsze spotkanie było bardzo owocne, a to dopiero początek. Wszyscy uczestnicy zobowiązali się pracować nad wspólnymi standardami samoregulacji.

Forum Samoregulacji zostało również bardzo pozytywnie ocenione przez przedstawicieli regulatorów.

Z życzliwością i uwagą podchodzimy do wszelkich rozwiązań samoregulacyjnych stosowanych przez biznes. W naszej ocenie mogą one skutecznie wspomóc ochronę konkurencji i konsumentów. Ich efektywność jest wartością dodaną do istniejących przepisów prawa, o ile wypełniają pewną sferę, która w świetle regulacji jest często niedookreślona i pozostawia możliwości interpretacji  – powiedział Łukasz Wroński, Dyrektor Departamentu Ochrony Interesów Konsumentów. 

Sygnatariusze listu intencyjnego zdecydowali się podjąć dalsze prace nad wypracowaniem powszechnie obowiązujących zasad etycznych oraz standardów samoregulacji w komunikacji marketingowej w ramach grup roboczych, które zostaną powołane w najbliższych tygodniach.

Podczas Forum Samoregulacji list intencyjny został podpisany przez przedstawicieli następujących instytucji: IAA Polska. Międzynarodowe Stowarzyszenie Reklamy, Global Compact Network Poland, Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, POLBISCO Stowarzyszenie Polskich Producentów Wyrobów Czekoladowych i Cukierniczych, Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców, Polską Izbę Informatyki i Telekomunikacji, Polskie Stowarzyszenie Branży Zabawek i Artykułów Dziecięcych, Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB, Polskie Stowarzyszenie Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego, Polskie Stowarzyszenie Public Relations, Polski Związek Instytucji Pożyczkowych, Polski Związek Przemysłu Kosmetycznego, Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego, Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR, Stowarzyszenie Producentów i Dystrybutorów Oprogramowania Rozrywkowego, Związek Firm Public Relations, Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska, Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego w Polsce Browary Polskie oraz Związek Stowarzyszeń Rada Reklamy.

 

Kolejne podmioty będą podpisywały dokument w najbliższych dniach.

 

 

Związek Stowarzyszeń Rada Reklamy

Związek Stowarzyszeń Rada Reklamy odpowiada za samoregulację w dziedzinie reklamy. Działalność związku opiera się na Kodeksie Etyki Reklamy, który określa standardy komunikacji marketingowej. Członkami Rady Reklamy są organizacje branżowe skupiające reklamodawców, media i agencje reklamowe/domy mediowe:Izba Wydawców Prasy, Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR, Międzynarodowe Stowarzyszenie Reklamy w Polsce (IAA), Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB, Związek Pracodawców Prywatnych Mediów, Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców, Polski Przemysł Spirytusowy, Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego - Browary Polskie, Związek Pracodawców Branży Internetowej Interactive Advertising Bureau Polska, Stowarzyszenie Polskich Producentów Wyrobów Czekoladowych i Cukierniczych – Polbisco, Krajowa Unia Producentów Soków, Polskie Stowarzyszenie Producentów Kosmetyków i Środków Czystości, Polski Związek Przemysłu Kosmetycznego.

Sygnatariuszami Kodeksu Etyki Reklamy są reklamodawcy, media oraz agencje reklamowe/domy mediowe.

 

Kontakt dla mediów:

Kamila Rogowska-Śwircz

Menadżer ds. projektów i komunikacji

e-mail: k.rogowska@radareklamy.pl

tel. kom.: 503 842 515

 

Bartłomiej Kupiec

Account Manager

e-mail: bartlomiej.kupiec@mslgroup.com

tel. kom.: 604 542 248

 

Związek Stowarzyszeń Rada Reklamy

ul. Koszykowa 10 lok. 11

00-564 Warszawa

tel. +48 22 621 31 94

fax.: +48 22 629 18 89