AKTUALNOŚCI

Przemysław Włoszycki w Zarządzie ZFPR

08.11.2017

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Związku Firm Public Relations powołało nowego członka Zarządu ZFPR.

 

W dniu 6 listopada br. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków ZFPR podjęło uchwałę w sprawie poszerzenia dotychczasowego składu Zarządu ZFPR o nowe stanowisko – Skarbnika. Powyższa decyzja jest m.in. konsekwencją zmian w Statucie ZFPR przyjętych podczas Walnego Zgromadzenia Członków we Wrocławiu we wrześniu br. W wyniku obrad NWZ osobą odpowiedzialną za finanse Związku został Przemysław Włoszycki z agencji Lighthouse Consultants.

 

Przemysław Włoszycki – Absolwent Politechniki Warszawskiej. Ukończył studia MBA na European University oraz podyplomowe Studia z Rachunkowości w Akademii Leona Koźmińskiego. Posiada świadectwo kwalifikacyjne Ministerstwa Finansów na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych. Z branżą PR związany od ponad 15 lat. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując na stanowisku Dyrektora Finansowego w firmach BCA S. A., Edelman Polska, Edelman Imageland Rosja. Obecnie zarządza finansami grupy Lighthouse.

 

Obecny skład Zarządu 2016-2018:

Prezes:

Grzegorz Szczepański, Hill&Knowlton Strategies;

Wiceprezesi:

Karolina Borkowska, Public Dialog

Sebastian Stępak, MSL Group;

Skarbnik:

Przemysław Włoszycki, Lighthouse Consultants.