AKTUALNOŚCI

WIĘCEJ PARTNERSTWA. PRZETARGI FAIR PLAY.

20.05.2015

W nawiązaniu do pojawiających się sygnałów od agencji członkowskich Związku oraz od podmiotów niezrzeszonych, a także coraz gorszej sytuacji w obszarze prowadzenia procesów przetargowych, ZFPR postanowił zebrać i opublikować zbiór zasad przetargowych dla klientów i agencji.

 

Zbiór ten zawiera podstawowe zasady zarówno organizowania jak i uczestniczenia w przetargach, które zdaniem przedstawicieli Związku są zgodne z ideą odpowiedzialnego biznesu oraz obowiązującymi w Polsce przepisami prawa.

 

W interesie zarówno firm korzystających z usług public relations, jak również profesjonalnych agencji jest ustanowienie takich zasad współpracy, które pozwolą na zabezpieczenie z jednej strony interesów podmiotów poszukujących optymalnego partnera, a z drugiej na ochronę potencjału intelektualnego firm wyspecjalizowanych w public relations.

 "Szacujemy, że w Polsce organizowanych jest około 2 tysięcy przetargów na usługi public relations rocznie, z których tylko niewielki procent - około 8% - jest rozstrzyganych. Taki stan rzeczy jest bardzo niekorzystny dla rozwoju branży oraz samych firm poszukujących właściwego partnera w budowaniu strategii komunikacji dla swoich spółek, produktów czy usług. Chcielibyśmy, aby nasza inicjatywa została potraktowana jako podstawa do stworzenia wzorca ogólnie przyjętego postępowania i grunt do trwałego zaszczepienia dobrych obyczajów w prowadzeniu procesów przetargowych." – mówi Norbert Ofmański, Prezes ZFPR.

 

W ciągu ostatnich kilku lat na rynku przetargów public relations powszechne stało się stosowanie praktyk, które dalekie są od profesjonalnych relacji zamawiający - oferent. Bardzo często klienci nie tylko nie rozwiązują przetargów, które trwają tygodniami czy miesiącami bez żadnych konsekwencji dla nich samych. Znane jest wiele przypadków, w których fakt organizowania przetargu jest utajniany nawet dla konkurujących ze sobą w nim agencji. Nie podawane są wysokości budżetów, co nie pozwala agencjom na przygotowanie optymalnej kosztowo oferty. Coraz częściej już na etapie wstępnych rozmów podawane są terminy płatności, które często przekraczają ustawowe 60 dni. Bywają także przypadki swobodnego korzystania z własności intelektualnej agencji przekazanej na etapie procesu przetargowego bez jakiejkolwiek gratyfikacji.

 

"Zdajemy sobie sprawę, że w przypadku firm komercyjnych zasady organizowania przetargów są sprawą indywidualną. Uznajemy prawo każdego klienta do odrzucenia oferty niespełniającej jasno określonych wymagań. Natomiast stanowczo przeciwstawiamy się praktykom, które stoją w sprzeczności z  rzetelnością i etyką biznesową." - dodaje Jakub Dmitrowski, Wiceprezes ZFPR.

 

Zasady przetargowe, które ZFPR przygotował dla agencji odpowiadają potrzebom nie tylko ich samych, ale respektują także potrzeby klientów. Ich zadaniem jest zachęcenie agencji do wnikliwej oceny procesu przetargowego, bezwzględnego zachowania poufności czy podawania rzetelnych i prawdziwych informacji, składania realnych i zgodnych z Kodeksem Etyki PR obietnic. "Chcielibyśmy, aby klienci widzieli w nas nie tylko potencjalnych usługodawców, ale przede wszystkim partnerów do współpracy, nauczyli się z nami prowadzić dialog i byli bardziej otwarci na propozycje, jakie im składamy. Zaletą agencji public relations jest to, że ma wiedzę z różnych segmentów rynku, która pozwala na szersze niż jednostkowe spojrzenie na problem. Tej wiedzy klienci często nie doceniają, a to ona ma ogromne znaczenie w doborze odpowiedniej dla nich strategii." – dodaje Agnieszka Bajur, Wiceprezes ZFPR.

 

Ogłoszenie zasad przetargowych jest częścią większego projektu realizowanego przez ZFPR. W kwietniu br. odbyły się szkolenia dla pracowników agencji zrzeszonych w ZFPR prowadzone przez Martę Macke z firmy Shortlist Consulting, specjalizującej się w doradztwie z obszaru procesów przetargowych. Jeszcze przed wakacjami planowane jest rozpoczęcie dyskusji z przedstawicielami stowarzyszenia zrzeszającego pracowników działów zakupów w celu rozpoczęcia dialogu i współpracy. Kolejnym etapem jest stworzenie wspólnie z wybranymi klientami konkursu “Przetargi fair play”, który będzie promował i nagradzał najlepsze na rynku praktyki przetargowe. W przyszłym roku ZFPR zamierza uruchomić projekt skierowany do środowiska zamówień publicznych.

 

 

Zasady przetargowe - klienci

Zasady przetargowe - agencje