AKTUALNOŚCI

Nowy standard prezentowania przychodów największych firm PR w Polsce

27.06.2014

Oddajemy w Państwa ręce drugie wydanie rankingu firm PR wg fee income.  Jest to pionierski projekt realizowany przez Związek Firm Public Relations, gdzie prezentowane są agencje wg przychodów z honorariów. Opracowane zostało również zestawienie wg. przychodów netto ze sprzedaży usług. Fee income zdecydowanie lepiej oddaje faktyczną pozycję agencji PR na rynku prezentując prawdziwy charakter usług PR, których zasadniczą wartością jest praca konsultantów polegająca na doradztwie komunikacyjnym w takich obszarach jak: odpowiedzialność społeczna biznesu, komunikacja zmian, zarządzanie kryzysem czy wartościami przedsiębiorstw, obszarach tak istotnych dla właściwego zarządzania reputacją firmy oraz prowadzenia dialogu z otoczeniem w obecnych czasach permanentnej zmiany. Dotychczas publikowane na rynku zestawienia przygotowywane były wyłącznie wg przychodów netto ze sprzedaży usług.

 

W sumie w tegorocznym wydaniu rankingu (wg fee income i przychodów netto ze sprzedaży) udział wzięło 27 agencji w tym jedna spoza grona agencji zrzeszonych w ZFPR. Tutaj warto zaznaczyć, że ranking ma charakter otwarty. Zależy nam bowiem na prezentacji maksymalnie dużego wolumenu usług PR –świadczonych przez wyspecjalizowane w tym zakresie firmy, spełniające najwyższe standardy zawodowe oraz etyczne usług public relations.

 

Łączna wartość przychodów wygenerowanych z honorariów agencji w roku ubiegłym to 101,3 mln zł netto. Ogólny przychód ze sprzedaży wynosi 189 mln zł netto. Są to wyniki wygenerowane przez ponad 640 konsultantów zatrudnionych w największych firmach public relations w Polsce. Daje to wartość rocznych honorariów przypadających na jednego konsultanta ok. 158 tys. zł.

 

Kiedy w roku ubiegłym pierwszy raz w historii naszej branży opracowana została metodologia tego rankingu, byliśmy pełni obaw wynikających z ograniczeń technicznych realizacji tak pionierskiego projektu. Jednym z nich był problem sprawozdawczości finansowej wyników w odniesieniu do jednego rynku dla agencji sieciowych, które w konsekwencji nie mogły ujawniać swoich danych, co znacznie ograniczyło zasięg rankingu. Niektóre agencje wyłącznie obserwowały ranking w obawie przed utratą przewagi konkurencyjnej. W pełni zdając sobie sprawę z tych ograniczeń podjęliśmy to wyzwanie po raz drugi. Obecnie skala i zasięg rankingu pozwala nam mówić o nowym standardzie prezentowania wyników przez firmy PR w Polsce, gdzie podstawowym kryterium zajmowanej pozycji są przychody uzyskane z honorariów.

 

W tym miejscu chciałem podziękować audytorowi rankingu firmie audytorskiej Grupa Strategia za pomoc w jego przygotowaniu oraz analizie prezentowanych wyników. Agencjom biorącym udział w rankingu życzę, aby zwiększały wolumen usług doradczych w ogólnych przychodach ze sprzedaży i serdecznie zapraszam pozostałe firmy PR do udziału w kolejnych edycjach tego rankingu.

 

Norbert Ofmański

Prezes Zarządu

Związek Firm Public Relations