AKTUALNOŚCI

Pierwszy otwarty ranking firm PR wg fee income

27.06.2013

 

Na zlecenie Związku Firm Public Relations firma doradcza Business Watch opracowała pierwszy ranking firm PR  wg fee income. Opracowane również zostało zestawienie wg przychodów ze sprzedaży netto.

 

Dla potrzeb rankingu pojęcie „fee income” zdefiniowano jako różnicę pomiędzy przychodem netto ze sprzedaży usług a kosztami zewnętrznymi realizacji projektów, takimi jak: zakup powierzchni reklamowej, zakup i produkcja materiałów reklamowych, transport, catering, wynajem hoteli, sal i sprzętu, obsługa akcji promocyjnych, wynajem osób prowadzących, monitoring mediów itp. Klasyfikacja agencji PR w oparciu o kryterium fee income jest pierwszym tego typu badaniem w Polsce.

 

W rankingu według fee income wzięło udział 14 agencji. W celu potwierdzenia wiarygodności danych finansowych przekazanych przez agencje w wybranych losowo agencjach przeprowadzono audyt sprawdzający. Łączny wynik fee income za 2012 r. 14 agencji PR wyniósł 51,3 mln zł. Wartość fee income agencji z Top 3 stanowiła 33% wartości ogółem. Z kolei suma fee income pierwszych pięciu agencji wyniosła blisko 52% fee income wszystkich agencji biorących udział  w rankingu. Najwyższa osiągnięta wartość fee income przekroczyła 6 mln zł, a najniższa wyniosła 1,4 mln zł. Natomiast średni wynik fee income wszystkich badanych agencji PR osiągnął poziom 3,7 mln zł. Sześć agencji z rankingu osiągnęło wynik fee income przekraczający średnią.

 

Biorąc pod uwagę kryterium fee income listę najlepiej zarabiających firm PR otwiera ComPress z fee income w wysokości 6,1 mln zł.  Na drugim miejscu znalazła się agencja Hill and Knowlton z fee income o wartości 5,9 mln zł.,  a na trzecim agencja Martis Consulting z fee income w wys. 5,2 mln zł. Tuż za podium, na czwartym miejscu, znalazła się agencja Lighthouse Consultants z wynikiem 5,1 mln zł, dalej na piątym On Board PR z wynikiem 4,4 mln zł. Pozostałe pięć agencji osiągnęło wynik  fee income przekraczający poziom 3 mln zł (od najwyższego): Solski BM, 24/7 PR, Profile, NBS Communications oraz Vision Group. Do agencji, które osiągnęły wynik fee income na poziomie ok. 2 mln zł należą: Imago PR (2,2 mln) oraz TBT i Wspólnicy z wynikiem 1,9 mln. Ranking zamykają agencje: Telma Agency Communications z fee income 1,7 mln zł i Neuron Agencja PR z 1,4 mln zł. 

 

Opracowano również zestawienie, którego kryterium stanowił przychód netto ze sprzedaży usług. Dane finansowe przekazane przez agencje zostały zweryfikowane na podstawie ich sprawozdań finansowych.

 

Łączny przychód netto ze sprzedaży usług 24 agencji biorących udział w rankingu wyniósł w 2012 r. 179,1 mln zł. Liderem została agencja Partner of Promotion z wynikiem 33,7 mln zł. Drugie miejsce zajęła agencja Havas PR Warsaw z wynikiem 13,9 mln zł, natomiast trzecie miejsce z 10,7 mln zł przychodu przypadło w udziale agencji Grayling Polska. Na dalszych pozycjach znalazły się:  Hill and Knowlton z przychodem 10,6 mln zł, Multi Communications z przychodem 9, 7 mln zł, ComPress z 9,5 mln zł, 24/7 PR z 8,7 mln zł, On Board PR z 7,3 mln zł, Profile z 7,1 mln zł oraz zamykająca Top 10 Lighthouse Consultants, która osiągnęła przychód w kwocie 7 mln zł.  Łączny przychód netto ze sprzedaży usług w 2012 r. firm z listy Top 10 wyniósł 118,1 mln zł, co stanowi 66% przychodu wypracowanego przez wszystkie agencje uczestniczące w rankingu.

 

Do tej pory w polskich badaniach branży PR nie pojawiło się zestawienie, którego głównym kryterium jest fee income. Zdecydowaliśmy się na klasyfikację wg przychodów z honorariów, ponieważ chcieliśmy pokazać realną wartość doradztwa public relations.
Ze względu na wyzwania wynikające z pionierskiego charakteru metodologii zastosowanej przy badaniu oraz ograniczonych możliwościach udziału agencji sieciowych, przedstawiamy także ranking wg przychodów netto
– powiedział Rafał Szymczak, prezes zarządu Związku Firm Public Relations.

 

Wyniki rankingu

 

Więcej informacji:
Związek Firm Public Relations,
Magdalena Pokrzywniak,
tel. 531 84 84 72,
magdalena.pokrzywniak@zfpr.pl